Twin Sprite

Effektiv ukrudtsbekæmpelse ved blanchering af fremspiret ukrudt i rækkeafgrøder, før afgrødens fremspiring, kombineret med mekanisk radrensning. Med HOAF Twin Sprite blancheres der koncentreret i en bredde 250 mm over det tilsåede. På den måde opnås en høj kørehastighed, samt et lille gasforbrug. Ved den efterfølgende radrensning kan der ligeledes opnås en høj kørehastighed, da der ikke er behov for at køre så tæt til rækkerne.

Brænderne kan justeres med mellemrum på 500 – 750 mm. Leveres med 4, 6 eller 8 brændere

Twin Sprite

Twin Sprite

Specifikationer Twin Sprite  
Gas: Type Propangas ( Flydende )
  Forsyning Tank
  Forbrug 5 kg/t pr. brænder
  Effekt 65 KW pr. brænder
Tænding:   Elektronisk
Inspektion: Sikkerhed CE
  Teknisk gasprøve DG godkendt
Dimensioner: Behandlingsbredde 250 mm pr. brænder
  Kapacitet 1.250 m2 ved 5 km/t pr. brænder